Υπαναχώρηση και Επιστροφές  Προϊόντων

 

Η SUPERNOVA παρέχει  το δικαίωμα στον πελάτη  να επιστρέψει τα προϊόντα, εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβει τα προϊόντα, στην διεύθυνση της εταιρείας. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει την εταιρεία, και να προβεί σε συνεννόηση μαζί της.

 

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προορισμένα προς επιστροφή προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν από τον πελάτη, χωρίς δηλ. να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Προϋπόθεση είναι και να έχουν τηρηθεί από τον πελάτη οι συνθήκες διατήρησης των προϊόντων όπως ορίζεται στην συσκευασία τους.

 

Η SUPERNOVA επισημαίνει ότι τα κριτήρια για το καθορισμό των εξαιρούμενων από τη δυνατότητα άσκησης υπαναχώρησης προϊόντων ορίζονται με βάση το νόμο όπως για παράδειγμα η εύθραυστη φύση των προϊόντων, η ευκολία αλλοίωσής τους και έχουν καθοριστεί βάσει της συνήθους πρακτικής, και βάσει των δηλώσεων και σχετικών οδηγιών συντήρησης και διατήρησης των παρασκευαστών, όπως αυτές εμφανίζονται επί των αναγραφόμενων ενδείξεων στις ετικέτες των προϊόντων.

 

Συνιστούμε να ελέγχετε προσεκτικά -κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας - την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. λάθος είδος κλπ). 

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της SUPERNOVA δηλώνει ρητά ότι  δε δέχεται επιστροφές προϊόντων που έχουν ανοιχτεί ή χρησιμοποιηθεί όπως ορίζει ο νόμος και οι συνήθεις συναλλακτικές πρακτικές.


 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι ή εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά του προϊόντος έγγραφα, το αίτημά για υπαναχώρηση δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί.

 

 

Ακύρωση της παραγγελίας

 
Υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας  τηλεφωνικώς ή μεσω email, εντός 24 ωρών από την ώρα αποστολής της. Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης και ακύρωσης της παραγγελίας έως ότου ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής της. Σε περίπτωση που έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν μόνο με βάση την πολιτική επιστροφής προϊόντων της επιχείρησης βλ. παραπάνω παράγραφο) καταβάλλοντας το μεταφορικό κόστος επιστροφής των προϊόντων, όπως ορίζεται άνωθεν. Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Εταιρεία από ακύρωση της παραγγελίας υπεύθυνος είναι ο πελάτης. Σε κάποια προϊόντα ενδέχεται να ζητηθεί  προκαταβολή.

 

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει υποχρέωση να ενημερώσει την εταιρεία σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας του.